Privaatsustingimused

Isikuandmete kogumine:

1.E-poe Kliendide isikuandmeid kogub säilitab ja töötleb OÜ Raminem(andmetöötleja).

2.Privaatsuspoliitika tähenduses on e-poe Klient andmete subjekt,kelle andmeid töötleb andmetöötleja.

3.E-poe andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud nõudeid,sealhulgas andmetöötleja töötleb isikuandmeid seaduslikult, turvaliselt  ning õiglaselt.Andmetöötleja peab kinnitama,et isikuandmed on töödeldud vastavalt seadustele.

4.E-poe isikuandmed, mida andmetöötleja säilitab,kogub ning töötleb,kogutakse elektrooniliselt e-posti vahendusel.

5.Isikuandmete andmisega annab Klient e-poele õiguse,koguda ,hallata ja kasutada privaatsuspoliitikas määratletud isikuandmeid,mida otseselt või kaudselt kodulehel tooteid või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

6.Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid korrektsed, õiged.Valeandmete estamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.E-poe Klient peab  viivitamatult teavitama andmetöötlejat ning muutma oma andmed õigeks.

7.Andmetöötleja ei vastuta Kliendi poolt saadetud valede andmete põhjustatud kahju eest kolmandatele isikutele.

8.Isikuandmete kogumine toimub järgnevalt:

-nimi, telefoni nr ja e-posti aadress

- toote kohaletoimetamise aadress

-pangakonto number

-toodete ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed(ajalugu)

-koguda Kliendi kohta andmeid,mis on kättesaadavad avalikes registrites

Muude andmete kogumine:
1. E-pood kogub statistilisel eesmärgil Klientide andmeid(arv,aeg,kestvus jne.)

2.Statistiline teave teavet ei ole seotud Klientidega,kuid see annab teavet andmetöötlejale oma kodulehe paremaks muutmiseks.Andmeid kasutatakse turunduse eesmärgil,säilitades seejuures andmete privaatsuse

Kogutud isikuandmete kasutamine:

1.Isikuandmete õiguslik alus on sätestatud üldmääruse parg.6 lg.1p.a;b;c; ja f alusel.

2.Kogutud andmete abil teavitatakse e-poe kliente uutest toodetest,käimasolevatest kampaaniatest või uudistest.Juhul, kui Klient ei soovi seda infot,saab ta sellest teavitada meili teel info@parl24.ee. Uudiskirjeid saadame ainult Klientidele,kes on soovi avaldanud meie veebi lehel.

3.Klientide paremaks teenindamiseks või e-pood anda teavet kolmandatele isikutele,kes osutavad veebipoele teenuseid või on lepingulised Kliendid,kuid peavad hoidma seda teavet.Kolmandateks isikuteks on näieks volitatud andmetöötleja,kullerettevõtted, raamatupidaja ja Maksekeskus AS.

4.E-pood tagab,et Klientide andmeid ei kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel.

5.E-poe isikuandmete töötleja,Raminem OÜ edastab maksete teostamisel isikuandmed volitatud asindajale Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kaitse:

1.isikuandmete kaiste on tagatud vastavalt EV seadustele.

2.Andmete muutmiseks ja töötlemiseks onainult luba Raminem OÜ volitatud isikul.

3.Kõik,kes sooritavad e-poes ostu või külastavad,saavad teavituse,et isikuandmed on konfidentsiaalsed.

Kliendi (andmesubjektide)õigused:

1.Kliendil on õigus ligipääsule oma andmetele ning tutvuda nendega.

2.Kliendil on õigus täiendada või parandada oma andmeid.

3.Kliendil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.Kui andmetöötleja töötleb Kliendi isikuandmeid tema nõusoleku alusel,siis on Kliendil alati õigus nõusolek tagasi võtta.

5.Klient saab õiguste teostamisel pöörduda e-poe poole kirjutades e-kiri info@parl24.ee.

6.Kliendil on õiguste kaitseks võimalik pöörduda Andmekaiste Inspektsiooni poole.

Privaatsussätete muudatused

1. E-pood jätab endale õiguse privaatsusteavet muuta,kuid Klientide isikuandmed on alati tagatud.

2.Privaatsusteadet või isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta e -kirja teel info@parl24.ee